Bem József megyei matematikaverseny
2023/2024

Tájékoztató

Versenykiírás 2023/2024-es tanév

Az idei esztendőben 28. alkalommal kerül megrendezésre a Bem József megyei matematikaverseny.
Idén is az előző évekhez hasonlóan először a körzeti forduló, majd a megyei döntő kerül megrendezésre.

A verseny célja: A gyerekek képesek legyenek a szöveges feladatok megoldásai során gondolataikat lefordítani a matematika nyelvére, fejlődjön logikus gondolkodásuk, s az így megszerzett képességeket kamatoztatni tudják további tanulmányaikban vagy akár az életük során más területeken is.

A verseny résztvevői: Általános iskola 2-8. osztályos tanulói
A verseny lebonyolítása: A körzeti fordulóban minden jelentkező a saját iskolájában oldja meg a feladatokat, majd a versenyt követő egy napon belül az iskolák képviselői eljuttatják a körzeti helyszínekre a feladatlapokat. A javítást a körzeti helyszínek matematika munkaközösségei végzik. A körzeti fordulóból évfolyamonként az első 30 helyezett diák kap meghívást a megyei döntőre.
A körzeti forduló időpontja: 2024. március 18. (hétfő) 14.00
A megyei döntő időpontja: 2024. április 17. (szerda) 14.30
A megyei döntő helyszíne: Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém, Aradi vértanúk útja 2.
Nevezési határidő: 2024. március 10. (vasárnap) éjfélig
Nevezési díj: nincs
Nevezés: Kizárólag a honlapon a REGISZTRÁCIÓ/NEVEZÉS menüpontban. Minden résztvevő iskola válasszon ki egy körzeti helyszínt, ahová regisztrálja magát (ez csak formális). Így az összesítés könnyebben megy majd. Ténylegesen viszont a saját iskolájában versenyez.
A verseny szabályai: A versenyen egyrészt kidolgozást igénylő szöveges feladatokat, másrészt logikai fejtörőket, igaz-hamis kijelentéseket, keresztrejtvény, totó, találós kérdés típusú feladatokat kell megoldani. A teljes munkaidő 2-3. évfolyamon 45 perc, 4-8. évfolyamon 60 perc. A feladatokat a feladatlapon oldják meg a gyerekek az utasításoknak megfelelően.
A verseny feladatsorai a verseny napján 23:00 órától, a feladatok megoldásai később lesznek elérhetők a verseny honlapján.
Bármilyen írásos reklamációt a megoldó kulcs megjelenése után, 3 napon belül tudunk figyelembe venni, melyeket a miklosadi@gmail.com e-mail címre küldhetnek.

Ha a versenyen valaki nem tud megjelenni (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) helyette a helyszínen nevezhet más, ugyanolyan évfolyamú tanuló (természetesen azonos iskolából).

Pontozás: A javítási útmutatóban leírtak alapján. Természetesen más, a megoldókulcstól eltérő, de helyes megoldást is elfogadunk. Azonos pontszám esetén a legmagasabb pontszámú feladatban elért pont számít, ha ez is megegyezik ,akkor a következő magasabb pontszámú feladat dönt és így tovább. Ha minden feladat megegyezik, holtverseny alakul ki. A körzeti fordulón elért pontszámokat tovább viszik megyei döntőbe jutott versenyzők. A megyei döntőben szerzett pontokat súlyozva számítjuk (1,25-dal szorozzuk), a végeredmény a két forduló pontszámainak összesítéséből alakul ki.
Díjazás: Évfolyamonként az 1-10. helyezett diák és felkészítő pedagógus díjazására kerül sor.
Az eredményhirdetésre meghívott tanulók névsora a honlapunkon lesz megtalálható.

Eredményhirdetés időpontja: 2024. május (a pontos időpont később kerül meghatározásra).
Helyszíne: Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém, Aradi vértanúk útja 2.

Egyéb információk: Honlapunkon és telefonon: 88/560-685